<< Tillbaka till kurs-sidan

Digitala bilder - Gimp

Lite minnesanteckningar och små guider
 


 

Steg för steg beskrivning

Skanna bilder till Gimp

Skapa panoramabild från flera bilder

Minska många bilder - Zip - E-post

Minska bild m Gimp för e-post

Beskära en bild ovalt

Skapa dubbletter i Bild  
Manualer

Beskära en bild

Beskär till Ellips

Fri markering - beskär

Saxmarkering - Avfärga resten

Frihandsmarkering - Sv/Vit

Fyll med färg

Rätta till skärpa-färger

Justera ljus - kontrast

Nytt lager m färg hämtad m pipett

Klonstämpel

 

2013-03-13